• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
ХЗДХ-ийн сайдын тушаал
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ХЗДХ-ийн сайдын тушаал
Сайдын тушаал дангаар болон хамтран баталсан тушаал
2020-01-15