• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Иргэдийг хүлээн авах хуваарь
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ АСУУДЛААР ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВАХ ЗАР
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, гарч буй хүндрэл, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагын талаар өөрийн санал бодлоо бидэнтэй хуваалцаж хамтран ажиллана уу.
2018-03-15
ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРЬ
ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРЬ
2018-01-10
ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРЬ
ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРЬ
2015-03-06