Галт зэвсгийн тооллого
Шүүлт:
-аас
хүртэл
МОНГОЛ
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ӨӨРӨӨ ӨМЧЛӨХ ЗОРИЛГООР УЛСЫН ХИЛЭЭР ГАЛТ ЗЭВСЭГ НЭВТРҮҮЛЭХ
Монгол Улсын Галт зэвсгийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1-д "Хуульд өөрөөр заагаагүй бол 21 нас хүрсэн, иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай, галт зэвсэг ашиглаж гэмт хэрэг санаатай үйлдэж байгаагүй, галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан Монгол Улсын иргэн иргэний зориулалттай галт зэвсэг өмчилж болно." гэж заасны дагуу шаардлага хангасан Монгол Улсын иргэн
2020-03-24
Галт
Галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл худалдан борлуулах төвөөс галт зэвсэг худалдаж авах
Монгол Улсын Галт зэвсгийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1-д "Хуульд өөрөөр заагаагүй бол 21 нас хүрсэн, иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай, галт зэвсэг ашиглаж гэмт хэрэг санаатай үйлдэж байгаагүй, галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан Монгол Улсын иргэн иргэний зориулалттай галт зэвсэг өмчилж болно." гэснийг баримтлана.
2020-03-24
Галт зэвсэг хамтран эзэмшигчээр бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоо үеийн/ Иргэний үнэмлэхний хуулбар. /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/
2019-09-30
Галт зэвсгийн гэрчилгээ сунгуулах иргэний бүрдүүлэх материал
Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл. /НЦУГ-т гэж бичих/ 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоогийн үеийн/
2019-09-30
Галт зэвсгийн гэрчилгээ гээгдүүлсэн иргэний бүрдүүлэх материал
Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл. /НЦУГ-т гэж бичих/ 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоогийн үеийн/
2019-09-30
Галт зэвсэг эзэмшигчийн гэрийн хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд бүрдүүлэх материал
Өргөдөл /Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газарт хаяг өөрчлөх тухай/
2019-09-26
Галт зэвсэг хамтран эзэмшигчээр бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Өргөдөл /НЦУГ-т... хоёр тал өргөдөлдөө иргэний үнэмлэх, галт зэвсгийн гэрчилгээ конандуулж нотариатаар батлуулсан байх/
2019-09-25
Галт зэвсгийн гэрчилгээ авах хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материал
Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн албан бичиг /уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих/ Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, харуул хамгаалалтын гэрчилгээний хуулбар.
2019-09-25
Галт зэвсэг шилжүүлэх буюу эзэмшигч өөрчлөх тохиолдолд бүрдүүлэх материал
Галт зэвсэг худалдаж байгаа болон худалдаж авсан 2 тал нь: Галт зэвсгийг шилжүүлэн бүртгэхийг хүссэн өргөдөл. /Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газарт/ Худалдах, худалдан авах; Бэлэглэлийн; Өвлөлийн гэрээ хийж нотариатаар баталгаажуулсан байна. /Гэрээнд хоёр талын иргэний үнэмлэх болон галт зэвсгийн гэрчилгээ давхар батлагдсан байх/
2019-09-24
Галт зэвсгээ бүртгүүлж, шинээр гэрчилгээ авах иргэний бүрдүүлэх материал
Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл. /НЦУГ-т гэж байгаад уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих/
2019-09-24
Бууны албан татвар
Албан татвар төлөгч албан татварыг жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний дотор харьяа дүүрэг дэх татварын хэлтэст төлнө. Татвар төлсөн талаар галт
2014-10-07
Галт зэвсгээ бүртгүүлж, шинээр гэрчилгээ авах иргэний бүрдүүлэх материал
Галт зэвсгээ бүртгүүлж, шинээр гэрчилгээ авах иргэний бүрдүүлэх материал
2014-10-02
Галт зэвсэг шилжүүлэх буюу эзэмшигч өөрчлөх тохиолдолд бүрдүүлэх материал
Галт зэвсэг шилжүүлэх буюу эзэмшигч өөрчлөх тохиолдолд бүрдүүлэх материал
2014-10-02