• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Галт зэвсгийн тооллого
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
2018-10-19
Галт зэвсэг хамтран эзэмшигчээр бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Галт зэвсэг хамтран эзэмшигчээр бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
2018-10-19
Галт зэвсэг эзэмшигчийн гэрийн хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд бүрдүүлэх материал
Галт зэвсэг эзэмшигчийн гэрийн хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд бүрдүүлэх материал
2018-10-19
Галт зэвсгийн тооллого улсын хэмжээнд эхэллээ
Галт зэвсгийн тооллого явуулах журам”-д иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийн тооллогыг жил бүр зохион байгуулдаг. 
2018-10-12
ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төвөөс мэдээлж байна
Галт зэвсэг өмчлөгч иргэн галт зэвсгийг аюулгүй байдлыг хангасан нөхцөлд өөрийн оршин суугаа гэр, орон сууцандаа сумнаас тусад нь хадгална.
2015-01-21
ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төвөөс мэдээлж байна
Тус төвөөс “Зэвсэг-2014” нэгдсэн арга хэмжээ эхэлснээс хойш орон нутгийн хэмжээнд 2576 галт зэвсэг тооллогод хамрууллаа.
2014-11-11
Их ав төвөөс галт зэвсэг худалдан авах зөвшөөрөл
Монгол Улсын Галт зэвсгийн тухай хуулийн 5,1, 5,2 дахь заалтад заасан шаардлага хангасан нийслэлийн иргэнд галт зэвсэг худалдан авах зөвшөөрлийг
2014-10-07
Бууны албан татвар
Албан татвар төлөгч албан татварыг жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний дотор харьяа дүүрэг дэх татварын хэлтэст төлнө. Татвар төлсөн талаар галт
2014-10-07
Галт зэвсгээ бүртгүүлж, шинээр гэрчилгээ авах иргэний бүрдүүлэх материал
Галт зэвсгээ бүртгүүлж, шинээр гэрчилгээ авах иргэний бүрдүүлэх материал
2014-10-02
Галт зэвсэг шилжүүлэх буюу эзэмшигч өөрчлөх тохиолдолд бүрдүүлэх материал
Галт зэвсэг шилжүүлэх буюу эзэмшигч өөрчлөх тохиолдолд бүрдүүлэх материал
2014-10-02