Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Оросын Холбооны улсад тэтгэлгээр суралцуулна
Оросын Холбооны улсад тэтгэлгээр суралцуулна
2019-01-28
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 онд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийн хүрээнд 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллаа.
2019-01-08
Цагдаагийн ерөнхий газрын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаарх 2018 оны эхний 10 сарын мэдээлэл
Цагдаагийн ерөнхий газрын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн
2018-11-06
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2018 оны гуравдугаар улирлын үйл ажиллагааны тайлан
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2018 оны гуравдугаар улирлын үйл ажиллагааны тайлан
2018-11-06
Улсын төсвийн болон олон улсын байгууллагын хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл
Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд улсын төсвийн болон олон улсын байгууллагын хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн
2018-10-10
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 оны эхний хагас жилд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль
2018-08-12
ЦЕГ-Н САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
ЦЕГ-Н САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
2014-10-14
САНХҮҮ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
САНХҮҮ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2014-09-16
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын төсөлд саналаа өгнө үү
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын төсөлд саналаа өгнө үү
2014-09-04