• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Дотоодын цэргийн штаб
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Алба
Алба хаагчдын дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулав
сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэхэд хэрэгжүүлэх ажил арга, хэмжээний санал асуулга авч, алба хаагчдын дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан
2018-08-24