Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Шүүлт:
-аас
хүртэл
АВЛИГАТАЙ
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮД ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН УДИРДЛАГУУДТАЙ УУЛЗЛАА
Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлөөс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагууд тус зөвлөлийн дарга, гишүүдийг энэ оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр хүлээн
2017-11-06
БАЯНХОНГОР
БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛУУД
БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛУУД
2017-04-10
АВЛИГАТАЙ
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
2017-01-10
Уриалга
Цагдаагийн ерөнхий газраас Авлигагүй хамт олон болох уриалгыг гаргалаа.
2014-06-04
ЦЕГ-ын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө
ЦЕГ-ын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө
2014-03-18
Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
2014-03-18