ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН "ЦАГДАА", "ЦАГДАА ЖОЛООЧ", ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН “ХАРУУЛЧИН" МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ИРГЭД

Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн "Цагдаа", "Цагдаа жолооч", Дотоодын цэргийн “Харуулчин" мэргэжил олгох сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн иргэд

Энд дарж үзнэ үү. 

Бусад мэдээ