Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт

2018-07-13