• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАДНА ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЗОРИЛГООР АШИГЛАЖ БАЙГАА ДҮРС БИЧЛЭГИЙН ТЕХНИК, ХЭРЭГСЛИЙГ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХ ЖУРАМ

2017-07-07