• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЭРЭН СУРВАЛЖИЛЖ БАЙНА

давгадорж
Эцэг/эх/: давгадорж
Нэр: гансүх
Нас: 22
Хүйс: эр
Танд энэ хүний талаар өгөх мэдээлэл байгаа бол доор байрлах МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ УТСАНД холбогдож цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллахыг хүсье.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын хуулиас

14.2. Иргэдээс авсан мэдээлэл үндэслэлтэй болох нь тогтоогдсон тохиолдолд цагдаагийн байгууллага төлбөрийг олгоно.
14.5. Цагдаагийн байгуулага мэдээллийн нууцыг чанд хадгалж, шаардлагатай бол мэдээлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах үүрэгтэй.

2019 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын 4 дүгээр баг 38-07 тоотод оршин суух О.Буянжаргалын гэрээс эрэгтэй хүний улаан торгон гадартай, довцгон довчтой, цэнхэр торгон, хурган дээл хулгайд алдсан

Өмсөж явсан хувцас:

Биеийн ерөнхий байдал:

Содон шинж тэмдэг:

МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ: 7032102