• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЭРЭН СУРВАЛЖИЛЖ БАЙНА

батсүх
Эцэг/эх/: батсүх
Нэр: атар
Нас: 48
Хүйс: эр
Танд энэ хүний талаар өгөх мэдээлэл байгаа бол доор байрлах МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ УТСАНД холбогдож цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллахыг хүсье.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын хуулиас

14.2. Иргэдээс авсан мэдээлэл үндэслэлтэй болох нь тогтоогдсон тохиолдолд цагдаагийн байгууллага төлбөрийг олгоно.
14.5. Цагдаагийн байгуулага мэдээллийн нууцыг чанд хадгалж, шаардлагатай бол мэдээлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах үүрэгтэй.

Дархан сумын 7 дугаар баг шинэ зах монос эмийн сангийн урд иргэн с.алтанцэцэг нь бусдад зодуулсан

Өмсөж явсан хувцас:

Биеийн ерөнхий байдал:

Содон шинж тэмдэг:

МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ: 7037102