• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажлыг сурталчлах зурагт хуудас, танилцуулга хэвлүүллээ Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс сургалт зохион байгуулж байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа Байгалийн гамшиг, ослын үед үүрэг гүйцэтгэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа “Үргэлж тантай хамтдаа” өдөрлөг зохион байгууллаа Цагдаагийн албаны сэтгэл зүйчдийг гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаанд мэргэшүүлэх сургалт зохион байгууллаа Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2017 оны эхний 11 дүгээр сарын байдлаар Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтэс 2017 оны ажлаа дүгнэж, тайлангийн хурлаа зохион байгууллаа Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс иргэдэд 24 цагаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгч байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн цасны баяр боллоо Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна “Хамгаалалтад авсан иргэдэд хууль зүйн болон сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлэх өрөө байгуулах” төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар иргэдээс санал авах зар Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлан таниулах төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчилж байна Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлтийн гишүүдтэй уулзлаа Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа

Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлтийн гишүүдтэй уулзлаа

Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн дарга, Г.Баасангаас гаргасан хүсэлтийн дагуу Г.Баасан, нарийн бичгийн дарга Н.Тэнгис нарын 8 төлөөлөгчийг 05 дугаар сарын 01-ны өдрийн 16 цагт хүлээн авч уулзалтыг зохион байгууллаа. Уулзалтаар Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль тогтоомж, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, тус хэлтсээс болон цагдаагийн байгууллагаас хэрэгжүүлсэн хамгаалалтын арга хэмжээ, хамгаалалтад авсан гэрч, хохирогчийн тоон мэдээллийг танилцууллаа.

Тус зөвлөлөөс гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа тус хэлтсийн талаарх мэдээллийг өөрсдийн зохион байгуулах хэвлэлийн хурал, бусад байдлаар олон нийтэд сурталчлахаа илэрхийлсэн.

Уулзалт ярилцлагын үеэр тус хэлтсээс “Азийн сан” олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр тохижуулсан өрөөнүүдийг танилцуулж, сурталчилгааны зурагт хуудас, гарын авлага, кино шторк агуулсан DVD зэргийг хүлээлгэн өгч гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлан таниулах чиглэлээр цаашид хамтран ажиллахаар болов.