• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Цагдаагийн байгууллагын дотоод аудитын бодлого, үйл ажиллагаа МОНГОЛ УЛСЫН ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА БӨГӨӨД ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА ДЭД КОМИССАР Ц.НЯМ-ОЧИРЫН ТАНИЛЦУУЛГА ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД БӨГӨӨД ДОТООД ХЯНАЛТ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР Ч.БОЛДБААТАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН ДОТООД ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛЖЭЭ ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭР ДЭХЬ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАВ. СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАВ. ЭРҮҮГИЙН МӨРДӨГЧ НАРЫН АЖЛЫН АЧААЛЛЫГ СУДАЛЖ БАЙНА ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭР ДЭХЬ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАВ.

                   

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа З.Дашдаваагаар ахлуулсан ажлын хэсэг Иргэний агаарын тээвэр дэх цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс  төлөвлөгөөт шалгалт явуулж, шалган зааварчиллаа.

Шалгалтын дүнг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар хуралдаанаар хэлэлцээд Иргэний агаарын тээвэр дэх цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд 72.0 оноо буюу “Хангалттай” гэсэн үнэлгээ өгч дараах шийдвэрийг гаргав. Үүнд:

             1. Шалгалтын явцад тус хэлтсээс гаргасан Төлөвлөлт, зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтний орон тоо бий болгох хүсэлтийг судлан шийдвэрлэхийг Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн дарга /цагдаагийн хурандаа Ж.Баясгалан/-д даалгах;

           2. Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд даргаас шалгалтаар заагдсан зөрчлийг засч, тус хэлтсийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр 21 заалт бүхий үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж дүнг 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ны дотор Цагдаагийн ерөнхий газрын хяналт шалгалт, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст ирүүлэхийг Иргэний агаарын тээвэр дэх цагдаагийн хэлтсийн дарга /цагдаагийн хурандаа Л.Ганбаатар/-д  даалгахаар шийдвэрлэв.

 

                           ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС