• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Төрийн албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 07 дугаар тогтоол Иргэдийн анхааралд СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЖ, СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦЭН НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОХООР СУДЛАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ӨГСӨН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016 оны 13 дугаар тогтоол Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны Б/672 дугаар тушаал ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОХООР СУДЛАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОХООР СУДЛАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ 03 ДУГААР ТОГТООЛ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ИРГЭДЭЭС ӨРСӨЛДҮҮЛЭН ШАЛГАРУУЛАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТАЛААР ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТ ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР “ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАНД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ”-Д ХАМРАГДАХ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД: МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТАЛААР

МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОХООР СУДЛАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

2017.03.06                                                      Улаанбаатар хот

1. Мэргэшлийн шалгалтын судалгаанд хамрагдсан, зарласан ажлын байранд тавигдах ерөнхий ба тусгай шаардлага хангах  иргэдийг  2017 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр /Пүрэв гараг/-ийн 09.00-17.00 цагт Хамгаалалтын хоёрдугаар газар /Хуучнаар Дотоодын цэргийн 05 дугаар цэргийн анги/-т явагдах нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж, шалгалтад орох эрх олгоно.   Иргэд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

     Хаяг: Сонгинохайрхан дүүрэг 22 дугаар хороо, Хилчин холбоочдын гудамж

     2.  Бүртгэлд хамрагдах Улаанбаатар хотын иргэд Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт, орон нутгийн иргэд Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт сүүлийн нэг сарын дотор эрүүл мэндийн шинжилгээг хийлгэсэн /Цус, шээс, ЭХО, Зүрхний бичлэг, ДОХ, бэлгийн замын халдварт өвчин, элэгний В, С вирус, сүрьеэгийн шинжилгээ-цээжний жижиг зураг-флюр/-ний бичиг, бүртгэлийн хураамж, өөрийн фото зураг /3х4 хэмжээний/ 2 хувийг авчирна.

    3. Нэгдсэн бүртгэлд хамрагдсан иргэдэд 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр /Пүрэв гараг/-ийн 17.00 цагаас “Цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс авах мэргэшлийн шалгалт авах журам” болон шалгалттай холбогдох бусад асуудлаар семинар /зааварчилга/ өгнө.

     4.  Шалгалтад орох иргэд өөрийн тухай үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй.

     5.  Шалгалттай холбогдох зардлыг иргэн өөрөө хариуцана.

     6.  Эрүүл мэндийн үзлэгийг шалгалтын комиссоос нэгдсэн журмаар хийнэ.

     7.  Шалгалтад ямар нэг шалтгаанаар ирээгүй бол шалгалт өгөөгүйд тооцож хасна.

 ШАЛГАЛТЫН КОМИСС