• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Цагдаагийн байгууллагын дотоод аудитын бодлого, үйл ажиллагаа МОНГОЛ УЛСЫН ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА БӨГӨӨД ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА ДЭД КОМИССАР Ц.НЯМ-ОЧИРЫН ТАНИЛЦУУЛГА ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД БӨГӨӨД ДОТООД ХЯНАЛТ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР Ч.БОЛДБААТАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН ДОТООД ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛЖЭЭ ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭР ДЭХЬ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАВ. СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАВ. ЭРҮҮГИЙН МӨРДӨГЧ НАРЫН АЖЛЫН АЧААЛЛЫГ СУДАЛЖ БАЙНА ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД БӨГӨӨД ДОТООД ХЯНАЛТ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР Ч.БОЛДБААТАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Цагдаагийн Ерөнхий газрын Дотоод хяналт аюулгүй байдлын газрын дарга, Чойжанцангийн Болдбаатар нь 1972 онд Төв аймагт төрсөн.

Хуульч, эрх зүйч, төрийн болон орон нутгийн удирдлагын менежер мэргэжилтэй.

 

1979-1989 онд Төв аймагт ерөнхий боловсролын дунд сургууль, 1989-1993 онд Цагдаагийн дээд сургууль,

2004-2006 онд Оросын Холбооны Улсын Дотоод Явдлын Яамны Удирдлагын академийг тус тус төгссөн.

 1993-1996 онд Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагч

1996-2001 онд Эрүүгийн цагдаагийн газарт эрүүгийн төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч

2001-2003 онд Дундговь аймгийн цагдаагийн хэлтсийн дэд дарга

2003-2004 онд Эрүүгийн цагдаагийн газарт тасгийн дарга

2006-2010 онд Дундговь аймгийн цагдаагийн хэлтсийн дарга

2010-2012 онд Сонгинохайрхан дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн дарга

2012 оны 03 дугаар сараас 2012 оны 09 дүгээр сард Эрүүгийн цагдаагийн газрын дэд бөгөөд Нэгдүгээр хэлтсийн дарга

2012 оны 09 дүгээр сараас 2014 онд Нийслэлийн цагдаагийн газрын дэд бөгөөд Хэв журам хамгаалах газрын дарга

2014.02 - 2014.10 онд Нийслэлийн цагдаагийн газрын дэд бөгөөд Захиргаа удирдлагын газрын дарга, газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

2014.10.20 – 2016.09.21 онд  Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байсан.