• Нүүр хуудас
 • Системүүд
 • Харьяа нэгжүүд
 • Холбоо барих
 • Асуулт хариулт
 • Иргэний хяналт
Төрийн албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 07 дугаар тогтоол Иргэдийн анхааралд СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЖ, СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦЭН НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОХООР СУДЛАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ӨГСӨН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016 оны 13 дугаар тогтоол Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны Б/672 дугаар тушаал ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОХООР СУДЛАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОХООР СУДЛАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ 03 ДУГААР ТОГТООЛ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ИРГЭДЭЭС ӨРСӨЛДҮҮЛЭН ШАЛГАРУУЛАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТАЛААР ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТ ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР “ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАНД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ”-Д ХАМРАГДАХ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД: МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТАЛААР

МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЖ, СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

БҮРТГЭЛД ХАМРАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

2016.03.01                                                      Улаанбаатар хот

1.  Мэргэшлийн шалгалтын судалгаанд хамрагдсан, зарласан ажлын байранд тавигдах ерөнхий ба тусгай шаардлага хангах  иргэдийг  2016 оны 03 дугаар сарын 02-ний өдөр /Лхагва гараг/-ийн 09.00-17.00 цагт Хамгаалалтын нэгдүгээр газар /Хуучнаар Нийгмийн хэв журам хамгаалах газар/-т явагдах нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж, шалгалтад орох эрх олгоно.   Иргэд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

Хаяг: Баянзүрх дүүрэг 2 дугаар хороо, Их тойруу “Цагдаа-хотхон”

 2.  Бүртгэлд хамрагдах иргэд эрүүл мэндийн шинжилгээ /Цус, шээс, ЭХО, ДОХ, бэлгийн замын халдварт өвчин, элэгний В С вирус, сүрьеэгийн шинжилгээ-цээжний жижиг зураг-флюр/-ний бичиг, бүртгэлийн хураамж, өөрийн фото зураг /3х4 хэмжээний/ 2 хувийг авчирна.

 3.  Нэгдсэн бүртгэлд хамрагдсан иргэдэд 2016 оны 03 дугаар сарын 02-ний өдөр /Лхагва гараг/-ийн 17.00 цагаас “Цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс авах мэргэшлийн шалгалт авах журам” болон шалгалттай холбогдох бусад асуудлаар семинар /зааварчилга/ өгнө

4.Шалгалтад орох иргэд  өөрийн тухай үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй.

 5.  Шалгалттай холбогдох зардлыг иргэн өөрөө хариуцана.

 6.  Эрүүл мэндийн үзлэгийг шалгалтын комиссоос нэгдсэн журмаар хийнэ.

 7.  Шалгалтад ямар нэг шалтгаанаар ирээгүй бол шалгалт өгөөгүйд тооцож хасна.

ШАЛГАЛТАД АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:

 •  “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын сорилын хураамж”.,  2014, УБ.
 • Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992
 • Үндсэн хуулийн нэмэлтийн тухай хууль. 2000 он
 • Төрийн албаны тухай хууль. 2002
 • Хөдөлмөрийн тухай хууль. 1999
 • Захиргааны хариуцлагын тухай хууль. 1993 он
 • УИХ-ын тухай хууль. 2006 он
 • Засгийн газрын тухай хууль. 1993 он
 • Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагынтухайхууль. 2006 он
 • Иргэдээс  төрийн   байгууллага,   албан  тушаалтанд  гаргасан   өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль. 1995 он
 • Нийгмийн даатгалын тухай хууль.1994 он
 • Нийгмийн халамжийн тухай хууль. 2005 он
 • Төсвийн тухай хууль. 2002 он
 • Цагдаагийн албаны тухай хууль. 2013 он
 • Төрийн нууцын тухай хууль. 1995 он
 • Байгууллагын нууцын тухай хууль. 1995 он
 • Хувь хүний нууцын тухай хууль. 1995 он
 • Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002 он
 • Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа бусад хууль тогтоомжууд.


ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ