• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Ажилтнуудын хариуцсан ажил үүргийн 
чиглэлийн талаарх мэдээлэл

Харьяалах нэгж, албан тушаал Овог нэр, цол Утас
МЦХ Гар
Цагдаагийн ерөнхий газрын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн /өргөдөл гомдол хариуцсан/  Х.Пүрэвжав д/ч 7011-3218 9199-6850
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн тоо бүртгэлийн оператор  Д.Мөнхтуул д/а 7011-0839 9982-2544
Цагдаагийн ерөнхий газрын  Гадаад харилцааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн  С.Сүхболд а/х 7011-3211 9409-1767
9855-7193
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл, мэдээллийн төвийн ахлах мэргэжилтэн Ё.Лхагвасүрэн а/х 7011-1716 9976-1007
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ж.Отгонгэрэл д/х 7011-0583 9988-1699
Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт- Аюулгүй байдлыг хангах газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Дина д/х 7011-3207 9616-7800
9302-2336
Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү хангамжийн газрын хангамжийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн  Б.Цэндбаяр д/х 7011-8664 9191-4091, 9910-5237
Цагдаагийн ерөнхий газрын бичиг хэргийн эрхлэгч Х.Ариунзаяа а/а 7011-5507 9708-0880
Цагдаагийн ерөнхий газар жижүүр 7011-1133  
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны ахлах мэргэжилтэн Ө.Энхтайван д/х 7000-9928 9919-9438
Эрүүгийн цагдаагийн газар жижүүр 327045  
Мөрдөн байцаах газрын Үнэлгээ, хяналт, шалгалтын хэлтсийн ахлах мөрдөн байцаагч Л.Лхагвадорж д/х 264985 9918-2360
Мөрдөн байцаах газар жижүүр 7011-3202,
7019-1616
 
Шуурхай удирдлагын төв жижүүр 7019-0000  
Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны Төлөвлөлт, зохицуулалтын ахлах мэргэжилтэн     Х.Тулга х/ч 7000-9934 9708-2317
Замын цагдаагийн газрын Урьдчилан сэргийлэх, Олон нийттэй харилцах хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Амаржаргал х/ч   9302-1019
Замын цагдаагийн газрын Урьдчилан сэргийлэх, Олон нийттэй харилцах хэлтсийн Олон нийттэй харилцах ахлах мэргэжилтэн  Ж.Энхбат х/ч   9302-1011
Замын цагдаагийн газар  жижүүр

7019-1546,
7019-1547,
7019-1548,

7019-1549

 
Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны Мэргэжил арга зүйн хэлтсийн дарга  Ц.Наранбаатар х/ч 7000-9887 9400-0033
Төв архивын дэд дарга  Д.Цогтгэрэл д/х 7015-9963 9915-0824
9690-0824
Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааны төвийн дэд дарга Д.Ганбаатар д/х 7015-3601 9662-1066
Лицензийн төвийн дэд дарга П.Эрдэнэбат д/х 7000-6996 9302-2210
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар  жижүүр 7019-1204  
Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын Хяналт шалгалт, аюулгүй байдал, ёс журмын хэлтсийн дарга  Ц.Ариунбат х/а 7012-5864 9909-2906
Улаанбаатар хотын цагдаагийн  газрын Ёс журмын хэсгийн жижүүр   7012-1515  
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах байцаагч  Т.Ариунтуяа х/ч 7012-8783 9998-4640
П.Болормаа х/ч 8803-9994
9816-9393
Иргэний агаарын тээврийн цагдаагийн хэлтэс жижүүр 283061  
Төмөрзам дахь цагдаагийн хэлтэс жижүүр 21-24102
  21-244050
 
Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс жижүүр 1691 9494-5406
9616-7702
8822-0011
5304-0206 
Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс жижүүр   9616-7703
8822-0012
9494-5409
9302-2440
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс жижүүр 7019-1611 9494-5412
9616-7704
8822-0022
9302-2430
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс жижүүр 7019-1501 8822-0023
9616-7705
9494-5413
9860-3568
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 3-р хэлтэс жижүүр 7019-1612 9616-4001
8880-0632
9302-4003
9416-4000
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс жижүүр   9302-2440
8822-0033
9616-7707
9494-5418
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс жижүүр   9690-5489
9309-5489
9494-5489
8987-5489
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 3-р хэлтэс жижүүр   9494-5419
9616-7708
8822-0034
9302-4260
Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс жижүүр 7012-0137
7012-1137
7019-1673
 
Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс жижүүр 7019-1572 9616-7706
5304-0207
9494-5417
8822-0045 
Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс  жижүүр 7011-0134
7013-0134
8822-0055 
9302-2460 
9494-5423 
Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс  жижүүр 37-9368 5304-2460
9616-7710
9494-5425
8822-0056
Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс жижүүр 7012-0138
7012-1138
9494-5426  
9302-2470
Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс жижүүр 35-7053 9616-7712
5301-0054
8822-0056
9494-5428
Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс жижүүр 7021-102
7021-0302
 
Багахангай дүүрэг дэх цагдаагийн тасаг  жижүүр 7049-102  
Налайх дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс  жижүүр 7023-102