• Мэдээлэл өгөх: Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 70120137
 • Мэдээлэл өгөх: Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 94945418
 • Мэдээлэл өгөх: Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 3-р хэлтэс Утас : 94945419
 • Мэдээлэл өгөх: Орхон аймаг дахь ЦГ Утас : 7035102
 • Мэдээлэл өгөх: Баянхонгор аймаг дахь ЦГ Утас : 7044102
 • Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс Утас : 94945409
 • Мэдээлэл өгөх: Орхон аймаг дахь ЦГ Утас : 7035102
 • Мэдээлэл өгөх: Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс Утас : 94945413
 • Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс Утас : 94945409
 • Мэдээлэл өгөх: Хөвсгөл аймаг дахь ЦГ Утас : 7038102
 • Мэдээлэл өгөх: Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 3-р хэлтэс Утас : 94945419
 • Мэдээлэл өгөх: Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 70120137