/ Хүний нөөц / Сургалт / Дотоод сургалт / ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

        Хүний эрхийн үндэсний комисс, Цагдаагийн ерөнхий газрын хамтран ажиллах  “Санамж бичиг”, Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2018 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх сургалт энэ оны 04 дүгээр сарын 25-наас 27-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.

         Сургалтын хаалтын ажиллагаанд Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн,  доктор (Ph.D) П.Оюунчимэг, Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвийн дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Цогтбаяр нар оролцож, амжилттай суралцаж төгссөн 26 алба хаагчдад ажлын амжилт хүсэж, гэрчилгээ гардууллаа.

          Цаашид бэлтгэгдсэн Хүний эрхийн сургагч багш нар цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, алба хаагчдын хүний эрхийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлж, хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг цаашид тасралтгүй зохион байгуулах юм.

 

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна