/ Иргэний хяналт / Холбогдох утас, мэдээлэл / ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 132 дугаар тушаалаар томилогдсон сургалтын багийн бүрэлдэхүүн орон нутгийн Иргэний зөвлөлийн гишүүдийн дунд сургалт зохион байгуулав.

Ховд аймагт явагдсан сургалтад Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймгийн, Говь-Алтай аймагт явагдсан сургалтад Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан аймгийн, Булган аймагт явагдсан сургалтад Булган, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Дархан-Уул аймгийн, Говьсүмбэр аймагт явагдсан сургалтад Говьсүмбэр, Дундговь, Сүхбаатар аймгийн Иргэний зөвлөлийн гишүүд оролцлоо.

Сургалтын хугацаанд 8 цагийн эрх зүйн хичээл, Булган, Ховд аймгийн Цагдаагийн газар, Говь-Алтай, Говьсүмбэр аймгийн Цагдаагийн хэлтэст 4 цагийн танилцах дадлага тус тус зохион байгуулсан байна.Түүнчлэн сургалтын явцад Иргэний зөвлөл байгуулах, ажиллуулах, гишүүдийн урамшуулал, бусад зардал, олон нийтийн цагдаагийн ажилтны талаар орон нутгийн Иргэний зөвлөлийн гишүүдээс гаргасан санал шүүмжлэл, орон нутагт ажиллаж байгаа цагдаагийн зарим алба хаагчийн хүсэлтийг сонсож, холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулжээ.

Сургалтад хамрагдсан Иргэний зөвлөлийн гишүүд, орон нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдад Сургалт дадлагын төвийн гэрчилгээг гардуулж, сургалтын явцыг дүрс бичлэг хийн баримтжуулж, CD хэвлүүлэх, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр сурталчлах үйл ажиллагаа зохион байгууллаа

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
 • 2016 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 41378
  Гэмт хэрэг: 2243
  Захиргааны зөрчил: 94916
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6820
Эрэн сурвалжилж байна