/ Иргэний хяналт / Холбогдох утас, мэдээлэл / ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэмжлэг үзүүлэх асуудал эрхэлсэн дэд даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 16 ны өдрийн 132 тоот тушаалаар батлагдсан сургалтын баг Ховд,Булган аймгуудын төвд Иргэний зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах иргэнд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа,эрх зүйн зохицуулалтын талаар мэдээлэл өгөх,хуулиар хүлээсэн үүрэг,бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны арга,хэлбэрийн талаар харилцан мэдээлэл өгч,санал солилцох сургалтыг зохион байгуулж байна.
Иргэний зөвлөлийг ажиллуулснаар гэмт хэрэгтэй тэмцэх,нийтийн хэв журам хамгаалах ажилд тодорхой ахиц гарч,хүний эрх,эрх чөлөө хамгаалагдах,гэмт хэрэгтэй тэмцэх,нийтийн хэв журам хамгаалах бодлого боловсруулах,хэрэгжүүлэх ажлын чанар,хамтын ажиллагаа сайжрах,нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих эрх зүйн орчин бүрдэх,үйл ажиллагаа нь ил тод,олон нийтэд нээлттэй болох,цагдаагийн байгууллагад өгөх иргэдийн үнэлгээ өсч,тэднийг үл хүндэтгэсэн хандлага багасах,цагдаагийн алба хаагчдын ёс зүй дээшлэх зэрэг ач холбогдолтой
Сургалт нь 2014 оны 12 дугаар сарын 22,23 ны өдрүүдэд Ховд,Булган аймгуудад ,2014 оны 12 дугаар сарын 24-26 ны өдрүүдэд Говь-Алтай,Говьсүмбэр аймгуудад бүсийн хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
Эрэн сурвалжилж байна