/ / УЛААНБААТАР ХОТЫН ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДАА НАР СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

УЛААНБААТАР ХОТЫН ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДАА НАР СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2014 оны 424 дүгээр тушаалаар олон нийтийн цагдаагийн алба хаагч нартай холбогдох дүрмүүдийн хэрэгжилтийг хангах,  сургаж дадлагажуулах ажиллагааг удирдах, зохион байгуулах хяналт тавих үүрэг  бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг  бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө батлагдаж ажиллаж байгаа.

Одоогийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд бүх дүүрэгт нийтдээ 190, улсын хэмжээнд Баян-хонгор, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Дорноговь, Сэлэнгэ зэрэг 9-н аймагт олон нийтийн цагдаа үйл ажиллагаа явуулж байна.
Энэ ажлын хүрээнд  удаа ЦЕГ-ын НХЖХГ-аас нийслэлийн олон нийтийн цагдаа нарын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, сэтгэл зүй, ёс зүй, харилцааны талаар тулгарч байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд алхам болгох зорилгоор сургалт зохион байгуулж байна

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
 • 2016 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 41378
  Гэмт хэрэг: 2243
  Захиргааны зөрчил: 94916
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6820
Эрэн сурвалжилж байна