/ Олон нийтийн цагдаа / Ерөнхий мэдээлэл / "ОЛОН НИЙТ-ЦАГДАА ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА" ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

"ОЛОН НИЙТ-ЦАГДАА ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА" ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙНАЗасгийн газраас баталсан “Олон нийт-Цагдаа хамтын ажиллагаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчлах зорилгоор дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүд тус бүртээ Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг хамруулсан арга хэмжээ зохион байгуулсан байна.
Нийслэлийн 135 ерөнхий боловсролын суругулийн 7-11 дүгээр ангийн 412 бүлгийн 14670 сурагчийг хамруулжээ. Тэдэнд Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын болон олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нарын одоогийн хэрэглэж байгаа цол хувцас хэрэглэл, техник хэрэгслийн талаар тайлбарлан таниулах ажлыг хийжээ. Мөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 5830 ширхэг 13 төрлийн сэрэмжлүүлэг зурагт хуудсыг тараасан байна.
Энэ үйл ажиллагааг 2014 оны 11 дүгээр сарын 15-25-ны хооронд зохион явуулснаар ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар болон бусад цол тэмдэг зэргийг таних анхан шатны мэдээлэл өгсөн юм

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
 • 2017 оны 5 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 31733
  Гэмт хэрэг: 2267
  Захиргааны зөрчил: 134064
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7780
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
Эрэн сурвалжилж байна