/ / "ОЛОН НИЙТ-ЦАГДАА ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА" ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

"ОЛОН НИЙТ-ЦАГДАА ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА" ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙНАЗасгийн газраас баталсан “Олон нийт-Цагдаа хамтын ажиллагаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчлах зорилгоор дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүд тус бүртээ Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг хамруулсан арга хэмжээ зохион байгуулсан байна.
Нийслэлийн 135 ерөнхий боловсролын суругулийн 7-11 дүгээр ангийн 412 бүлгийн 14670 сурагчийг хамруулжээ. Тэдэнд Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын болон олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нарын одоогийн хэрэглэж байгаа цол хувцас хэрэглэл, техник хэрэгслийн талаар тайлбарлан таниулах ажлыг хийжээ. Мөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 5830 ширхэг 13 төрлийн сэрэмжлүүлэг зурагт хуудсыг тараасан байна.
Энэ үйл ажиллагааг 2014 оны 11 дүгээр сарын 15-25-ны хооронд зохион явуулснаар ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар болон бусад цол тэмдэг зэргийг таних анхан шатны мэдээлэл өгсөн юм

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
 • 2016 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 41378
  Гэмт хэрэг: 2243
  Захиргааны зөрчил: 94916
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6820
 • 2016 оны 11 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 41325
  Гэмт хэрэг: 2485
  Захиргааны зөрчил: 93857
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7248
Эрэн сурвалжилж байна