/ / ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТНУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТНУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Цагдаагийн төв, харьяа нэгж, нутаг дэвсгэрийн болон тодорхой нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн ажилтнуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудад Авлигын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, "ХАСХОМ"-ийн цахим бүрдүүлэлтийн программд ажиллах дадлага,сургалт хийлээ.
Сургалтанд цагдаагийн төв, харьяа, нэгж, нутаг дэвсгэрийн болон тодорхой нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэнүүд хамрагдаж байна
Энэ үеэр хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагааны чиглэл, авлигын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, хуулийн хэрэгжилийг хангах чиглэлээр сургалт явууллаа.
Мөн ХАСХОМ-ийн цахим бүрдүүлэлтийн программд цагдаагийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагынхаа алба хаагчдыг шилжүүлэн татаж авах, шилжилт хөдөлгөөн хийх тухай Дотоод хяналт аюулгүй байдлын газраас зохион байгуулсан юм

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна