/ Тусгай зөвшөөрөл / Галт зэвсэг / ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЛИЦЕНЗИЙН ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЛИЦЕНЗИЙН ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Тус төвөөс “Зэвсэг-2014” нэгдсэн арга хэмжээ эхэлснээс хойш орон нутгийн хэмжээнд 2576 галт зэвсэг тооллогод хамрууллаа. 100 гаруй галт зэвсгийг гэрчилгээжүүлж, 31-н гэрчилгээнд шилжилт хөдөлгөөн хийж, 92 галт зэвсэг хураан, 13 ченжийг бүртгэл хяналтад авч, 109 нуугдмал галт зэвсгийг илрүүлж ажиллаа. Мөн 32 хийн бууг тоолон , 107 зөрчил илрүүлж, хоёр хүнийг 45.000 төгрөгөөр торгож, хэвлэл мэдээллийн 57 байгууллагатай хамтран ажиллаж, 2467 санамж сэрэмжлүүлэг тарааж ажилласан юм. 

Нийслэлийн хэмжээнд 1035 ширхэг галт зэвсэг тооллогод хамрагдан, 20 галт зэвсгийн гэрчилгээ олгож, 14 гэрчилгээнд шилжилт хөдөлгөөн хийж, дөрвөн галт зэвсгийг хураан авч, дөрвөн зөрчил илрүүлж, гурван хүнийг 60,000 төгрөгөөр торгож, 1773 ширхэгийг санамж сэрэмжлүүлэг тараан, эх сурвалж нь тодорхойгүй хоёр ширхэг галт зэвсгийг Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн галт зэвсгийн хошуу, хонгионы санд дээж өгч ажилласан.

Галт зэвсэг эзэмшдэг иргэн, хуулийн этгээд нь үүргийн дагуу галт зэвсгээ харъяа аймаг, сум, дүүргийн цагдаагийн газар, хэлтэст бүртгүүлэхдээ галт зэвсгийн гэрчилгээ, иргэний үнэмлэхтэйгээ очиж, харъяа дүүргийн татварын хэлтэст бууны татвараа төлсөн байх шаардлагатай юм.
Мөн арга хэмжээний хүрээнд иргэн хуулийн этгээдийн өмчлөлд байгаа бүртгэлгүй галт зэвсгийг гэрчилгээ олгож, хуулийн дагуу улсын бүртгэлд оруулах ажлыг зохион байгуулж байна. Иймд иргэн та бүхэн цагдаагийн байгууллагад хандаж бүртгэлгүй галт зэвсгээ бүртгүүлнэ үү гэж ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЛИЦЕНЗИЙН ТӨВ-өөс мэдээлж байна

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
 • 2016 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 41378
  Гэмт хэрэг: 2243
  Захиргааны зөрчил: 94916
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6820
 • 2016 оны 11 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 41325
  Гэмт хэрэг: 2485
  Захиргааны зөрчил: 93857
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7248
Эрэн сурвалжилж байна