/ Тусгай зөвшөөрөл / Хөдөлгөөний аюулгүй байдал / АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭШ ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ДАРААХ МАТЕРИАЛЫН БҮРДЛИЙГ ХАНГАСАН БАЙНА

АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭШ ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ДАРААХ МАТЕРИАЛЫН БҮРДЛИЙГ ХАНГАСАН БАЙНА

 

Аюултай ачаа тээш тээвэрлэх зөвшөөрөл авах аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дараах материалыг бүрдүүлэн ЦЕГ-ын Лицензийн төвд хандаж, зөвшөөрөл авна. Үүнд:

 1. Аж ахуй нэгж, байгууллага, албан тушаалтны хүсэлт;
 2. Цагдаагийн байгууллага болон гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагатай байгуулсан хамгаалалтын гэрээ;
 3. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний болон жолоочийн үнэмлэхний хуулбар;
 4. Тусгай зориулалтын шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслийн тэвшний дотор болон гадна  талыг харуулсан фото зураг;
 5. Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний тус бүрийн хуулбар;
 6. Аюултай ачаа тээвэрлэх, техникийн нөхцөл, стандартыг ажиллагсаддаа урьдчилан танилцуулж зааварчилгаа, баталгааг бичгээр гаргуулсан байх;
 7. Тээврийн хэрэгслийг тусгай зориулалтаар өөрчлөн тоноглосон талаарх гүйцэтгэлийг албан бичгээр авсан байх;
 8. Тээврийн хэрэгслийн оношлогооны дүгнэлтийн хуудас.

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Лицензийн төв нь Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо, Доржийн гудамж, Home plaza төвийн зүүн талд /хуучнаар Их Засаг их сургууль явах замд Сэлэнгэ зочид буудлын замын эсрэг талд/ Утас: 93200100

 

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна