/ Тусгай зөвшөөрөл / Хөдөлгөөний аюулгүй байдал / АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭШ ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ДАРААХ МАТЕРИАЛЫН БҮРДЛИЙГ ХАНГАСАН БАЙНА

АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭШ ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ДАРААХ МАТЕРИАЛЫН БҮРДЛИЙГ ХАНГАСАН БАЙНА

 

Аюултай ачаа тээш тээвэрлэх зөвшөөрөл авах аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дараах материалыг бүрдүүлэн ЦЕГ-ын Лицензийн төвд хандаж, зөвшөөрөл авна. Үүнд:

 1. Аж ахуй нэгж, байгууллага, албан тушаалтны хүсэлт;
 2. Цагдаагийн байгууллага болон гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагатай байгуулсан хамгаалалтын гэрээ;
 3. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний болон жолоочийн үнэмлэхний хуулбар;
 4. Тусгай зориулалтын шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслийн тэвшний дотор болон гадна  талыг харуулсан фото зураг;
 5. Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний тус бүрийн хуулбар;
 6. Аюултай ачаа тээвэрлэх, техникийн нөхцөл, стандартыг ажиллагсаддаа урьдчилан танилцуулж зааварчилгаа, баталгааг бичгээр гаргуулсан байх;
 7. Тээврийн хэрэгслийг тусгай зориулалтаар өөрчлөн тоноглосон талаарх гүйцэтгэлийг албан бичгээр авсан байх;
 8. Тээврийн хэрэгслийн оношлогооны дүгнэлтийн хуудас.

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Лицензийн төв нь Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо, Доржийн гудамж, Home plaza төвийн зүүн талд /хуучнаар Их Засаг их сургууль явах замд Сэлэнгэ зочид буудлын замын эсрэг талд/ Утас: 93200100

 

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
 • 2016 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 41378
  Гэмт хэрэг: 2243
  Захиргааны зөрчил: 94916
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6820
 • 2016 оны 11 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 41325
  Гэмт хэрэг: 2485
  Захиргааны зөрчил: 93857
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7248
Эрэн сурвалжилж байна