/ Тусгай зөвшөөрөл / Галт зэвсэг, сум / Шинээр гэрчилгээ авах хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материал

Шинээр гэрчилгээ авах хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материал

Шинээр гэрчилгээ авах хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материал

 1. Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн албан бичиг /уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, харуул хамгаалалтын гэрчилгээ наториатаар баталгаажуулсан хуулбар
 3. Гэрчилгээний үнэ 4800 төгрөгийг тушаасан баримт /төрийн сан 900012038 тоот данс. ЦЕГ-ын Санхүү хангамжийн газар/
 4. Тэмдэгтийн хураамж, 5000 төгрөг тушаасан баримт / Улаанбаатар банк  2611175861  тоот данс Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс,
 5. Галт зэвсгийн төрөл, марк, дугаарыг тодорхойлсон бичиг /Даваа гараг 14.00 цагт Пүрэв гараг 10.00 цагт  Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд галт зэвсгээ 2 ширхэг, сум, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хамт авч очно./
 6. Эх сурвалжийн бичиг /дэлгүүрийн эсвэл гаалийн бичиг/
Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна