/ Тусгай зөвшөөрөл / Галт зэвсэг, сум / Шинээр гэрчилгээ авах хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материал

Шинээр гэрчилгээ авах хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материал

Шинээр гэрчилгээ авах хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материал

 1. Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн албан бичиг /уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, харуул хамгаалалтын гэрчилгээ наториатаар баталгаажуулсан хуулбар
 3. Гэрчилгээний үнэ 4800 төгрөгийг тушаасан баримт /төрийн сан 900012038 тоот данс. ЦЕГ-ын Санхүү хангамжийн газар/
 4. Тэмдэгтийн хураамж, 5000 төгрөг тушаасан баримт / Улаанбаатар банк  2611175861  тоот данс Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс,
 5. Галт зэвсгийн төрөл, марк, дугаарыг тодорхойлсон бичиг /Даваа гараг 14.00 цагт Пүрэв гараг 10.00 цагт  Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд галт зэвсгээ 2 ширхэг, сум, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хамт авч очно./
 6. Эх сурвалжийн бичиг /дэлгүүрийн эсвэл гаалийн бичиг/
Статистик мэдээ
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
 • 2016 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 41378
  Гэмт хэрэг: 2243
  Захиргааны зөрчил: 94916
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6820
 • 2016 оны 11 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 41325
  Гэмт хэрэг: 2485
  Захиргааны зөрчил: 93857
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7248
 • 2016 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 40807
  Гэмт хэрэг: 2329
  Захиргааны зөрчил: 111531
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6732
 • 2016 оны 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл 37222
  Гэмт хэрэг 2317
  Захиргааны зөрчил 98719
  Согтуугаар саатуулагсдан хүн 5696
Эрэн сурвалжилж байна