/ Тусгай зөвшөөрөл / Галт зэвсэг / БУУНЫ АЛБАН ТАТВАР

БУУНЫ АЛБАН ТАТВАР

Албан татвар ногдох буу бүрт ногдуулах жилийн албан татвар дор дурдсан хэмжээтэй байна:

  №

      Бууны төрөл

   Жилийн албан татвар хэмжээ /төгрөгөөр/

  1

   Үрлэн сумтай буу

        4000

  2

   6,4 мм хүртэлх калибрийн бүх төрлийн буу

        4000

  3

   6,5 ба түүнээс дээш мм-ийн калибрийн бүх төрлийн буу

        6000

Албан татвар төлөгч албан татварыг жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний дотор харьяа дүүрэг дэх татварын хэлтэст төлнө. Татвар төлсөн талаар галт зэвсгийн гэрчилгээний 15 дугаар хуудсанд тэмдэглэгээ хийлгэнэ.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна