/ Тусгай зөвшөөрөл / Галт зэвсэг / ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР АВАХ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР АВАХ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

1. Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл \уг галт зэвсгийг хаанаас  хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих\
2.  Иргэний үнэмлэхний наториатаар баталгаажуулсан хуулбар
3.  3х4 хэмжээний зураг 3 хувь \одоогийн үеийн\
4.  Гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй эсэх талаар тодорхойлолтын үнэ 500 төгрөгийг тушаасан баримт /Төрийн сан 900012034 тоот данс, Цагдаагийн ерөнхий газар

5.  Гэрчилгээний үнэ 4800 төгрөгийг тушаасан баримт \төрийн сан 900012038 тоот данс. ЦЕГ-ын Санхүү хангамжийн газар\
6.  Чингэлтэй дүүргийн  татварын хэлтэс, Улаанбаатар банк 2611175861 тоот дансанд тэмдэгтийн хураамж 5000 төгрөгийг тушаасан баримт
7.  Даваа гарагт 14.00 цагт, Пүрэв гараг 10,00 цагт Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн дээр буу, 2 ширхэг сумтай очиж хошуу, хонгионы санд дээж өгч бичиг авах
8.  Галт зэвсгийн төрөл, марк, дугаарыг тодорхойлсон бичиг
9.  Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

10. Эх сурвалжийн бичиг /дэлгүүрийн эсвэл гаалийн бичиг/

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна