/ Тусгай зөвшөөрөл / Ял шийтгэлийн тодорхойлолт /

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр шинэчлэн баталсан Эрүүгийн хуулийг 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн. Тус хуульд “Ялтай байдал” гэсэн ойлголт байхгүй болсонтой холбогдуулан Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/195 дугаар тушаалаар Хууль зүйн сайдын 2013 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/12 дугаар тушаалаар баталсан “Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, лавлагаа өгөх заавар” хүчингүй болсон тул 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс иргэдэд ялтай эсэх ТОДОРХОЙЛОЛТ олгохгүй болсныг мэдэгдье.

 

Лавлах утасны дугаар: 70191060, 70191089

 

 

ЛАВЛАГААНЫ САН

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна