/ / ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТ ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТЭД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТ ЯВУУЛСАН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТ ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТЭД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТ ЯВУУЛСАН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

            Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хяналт шалгалт, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсээс томилогдсон  ажлын хэсэг Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд явуулсан төлөвлөгөөт шалгалтын дүнг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцээд өгсөн үүргийн биелэлтэд гүйцэтгэлийн шалгалтыг явуулав.

Өгсөн үүрэгт дурьдагдсан 19 ажил, арга хэмжээ, түүний биелэлт, үр дүнг тооцох 26 шалгуураас:

- хоёр ажлын 2 шалгуур маш сайн буюу 90,0-100,0

- арван гурван ажлын 16 шалгуур сайн буюу 80.0-89.0

  -найман ажлын 8 шалгуур хангалттай буюу 72.0-78.0 оноотой биелэгдсэн байна.

 Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газар нь төлөвлөгөөт шалгалтын дүнг үндэслэн Цагдаагийн ерөнхий газраас өгсөн үүргийг 82,5 хувь буюу “Сайн” үнэлгээтэй хэрэгжүүлсэн гэж дүгнэв.

Хүрвэл зохих түвшингийн  зарим үзүүлэлтэд хүрээгүй, хэрэгжилт 70.0-79.0 хувьтай байгаа найман ажлын 8 шалгуурыг хангаж ажиллах талаар Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газар /цагдаагийн дэд хурандаа Л.Ариунбат/-д  үүрэг хүргүүлэв.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна