/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / ГЭРЧ ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

ГЭРЧ ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс 2017 оны 12 дугаар сард “Азийн сан” олон улсын байгууллага, Цагдаагийн ерөнхий газрын хооронд байгуулсан гэрээний дагуу тус сангийн санхүүжилтээр “Хамгаалалтад авсан иргэдэд хууль зүйн болон сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлэх өрөө байгуулах” төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ.

Тус өрөөнүүдийг байгуулснаар хамгаалалтад авагдсан иргэдийг стандартын шаардлага хангасан, тохилог таатай орчинд хүлээн авч уулзах, хуульд заасан туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн.

            Цагдаагийн албанаас 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу 4 иргэнийг хамгаалалтад авч аюулгүй байдлын хамгаалалтын 8 арга хэмжээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна