/ / "ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАМЖ"-ИЙГ БАТЛАХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО

"ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАМЖ"-ИЙГ БАТЛАХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО

Цагдаагийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах алба, Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуультай “Хамтын ажиллагааны удирдамж”-ийг батлах ёслолын ажиллагааг 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр тус албаны хурлын тамхимд зохион байгууллаа.


Мөрдөн байцаах албаны дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Отгонжаргал, Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн захирал, хууль зүйн ухааны доктор, профессор, цагдаагийн хурандаа Б.Болдбаатар нар эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сургалтын үйл ажиллагааны чиглэлээр Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд үр ашигтай хамтран ажиллах талаар харилцан ойлголцож, “Хамтын ажиллагааны удирдамж”-д гарын үсэг зурж цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар албаны нийт алба хаагчдад мэдээлэл хүргэж, удирдамжид заасан ажлыг хамтран хэрэгжүүлж ажиллахаар шийдвэрлэлээ.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна