/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / "ЖИ ТАЙМ"-ЫН ХЭРЭГТ ХОХИРОГЧООР БОЛОН ИРГЭНИЙ ХАРИУЦАГЧААР МЭДҮҮЛЭГ ӨГСӨН ИРГЭД ЭНЭ САРЫН 20-НЫ ДОТОР МБА-НД ИРЖ ХЭРГИЙН МАТЕРИАЛТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ

"ЖИ ТАЙМ"-ЫН ХЭРЭГТ ХОХИРОГЧООР БОЛОН ИРГЭНИЙ ХАРИУЦАГЧААР МЭДҮҮЛЭГ ӨГСӨН ИРГЭД ЭНЭ САРЫН 20-НЫ ДОТОР МБА-НД ИРЖ ХЭРГИЙН МАТЕРИАЛТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна