/ / ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДЫГ СУРГАЖ, БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДЫГ СУРГАЖ, БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

Цагдаагийн ерөнхий газар, Хууль сахиулахын Их сургуультай хамтран  цагдаагийн алба хаагчдыг бэлтгэж буй сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний агуулгыг шинээр батлагдан хэрэгжиж буй Цагдаагийн албаны тухай хууль, Дотоодын цэргийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж болон бусад нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагатай нийцүүлэн шинэчлэх, “Шинжээч мөрдөгч”,  “Дотоодын цэрэг-Олон нийтийн аюулгүй байдал” сургалтын хөтөлбөрийг шинээр гаргах  хэлэлцүүлгийг энэ сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлэгт Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа З.Дашдаваа болон Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс, Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв, Нийслэлийн цагдаагийн газрын алба хаагчид оролцов. Мөн Хууль сахиулахын Их сургуулиас Цагдаа, ахлагчийн сургуулийн захирал, эрдэмтэн, багш нар оролцож, “Цагдаа-Хууль сахиулах ажил” хөтөлбөрийн өөрчлөлт, шинэчлэлт, 2018-2019 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх шинэ сургалтын хөтөлбөрийг хэлэлцсэн юм.

Бакалаврын сургалтын хөтөлбөр шинэчлэн хэрэгжсэнээр Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хуулиар хүлээсэн үүргийг нэр төртэй биелүүлж, иргэд, олон нийтийн амгалан тайван ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн, байгууллагын  ажил, мэргэжлийн онцлог, түүх, соёл, үнэт зүйл, эрхэмлэх зүйл, соёл, албан хэрэг, хөтлөлтийн стандарт, шаардлагад суралцсан, чадварлаг, төлөвшсөн, мэргэшсэн алба хаагчид сурч, бэлтгэгдэх чухал ач холбогдолтой.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна