/ / ЦАХИМ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШАЛГАЖ, ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛНЭ

ЦАХИМ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШАЛГАЖ, ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛНЭhttp://www.ub.police.gov.mn/news/contentNews?id=2677&type=57

Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын шалган зааварчлах ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн дагуу иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шилжүүлэх, шийдвэрлэх, цахим программ хангамж ашиглалтын чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор “Нэгдсэн үйлчилгээний төв”-ийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран “Өргөдөл, гомдлын smartcity программ ашиглах нь” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад харьяа газар, хэлтэс, төв, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн өргөдөл, гомдол хариуцсан 15 алба хаагч оролцлоо.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна