/ / ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДУНД ЦАХИМ СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДУНД ЦАХИМ СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДУНД ЦАХИМ СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албанаас Зөрчлийн тухай болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд үүсч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг арилгах, 21 аймгийн цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн алба хаагчдад мэдлэг олгох зорилготой цахим сургалт, хэлэлцүүлэг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр Нийслэлийн цагдаагийн газарт зохион байгууллаа.

Сургалт, хэлэлцүүлэгт Нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдийн хэв журмын тасаг, хэсгийн дарга, ахлах байцаагч, хэсгийн байцаагч зэрэг нийт 91 алба хаагч хамрагдав.

Хууль сахиулахын Их сургуулийн ахлах багш, доктор цагдаагийн дэд хурандаа Д.Булган,Р.Эрдэнэбаатар, Б.Наргулан, цагдаагийн хошууч Г.Бямбадорж нар “Зөрчил шалган шийдвэрлэх хойшлуулшгүй ажиллагаа, нотлох ажиллагаа, тактик, анхаарах асуудал”, ”Хулгайлах зөрчлийг шалгах, нотлох баримтыг бүрдүүлэх арга тактик”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой зөрчлийг шийдвэрлэх”, “Нийтийн хэв журам, аюулгүй байдлын зөрчлийг шийдвэрлэх арга тактик” сэдвээр сургалт орж, хэлэлцүүлэг өрнүүлэн алба хаагчдаас санал хүсэлтийг хүлээн авсан юм.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна