/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТӨВ АРХИВААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТӨВ АРХИВААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 153 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нэг цонхны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” журмыг хэрэгжүүлж, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад архивын үйлчилгээг нэг дороос түргэн шуурхай, ил тод нөхцлийг бүрдүүлж,  хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор “Угтах үйлчилгээ”-ний ажилтанг тусгайлан томилон ажиллуулж, 2018 оны 1 дүгээр сард 246 иргэний захиалга, хүлсэлтийг хүлээн авч, 286 иргэнд архивын лавлагаа, хуулбар олгож, нийтдээ 532 иргэнд архивын үйлчилгээг нэг цэгээс үзүүлсэн байна.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна