/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / ТӨВ БОЛОН ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХУУЛЬ САХИУЛАХ, ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН АЛБА ХААГЧИД ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТАНД ОРОЛЦОЖ БАЙНА

ТӨВ БОЛОН ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХУУЛЬ САХИУЛАХ, ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН АЛБА ХААГЧИД ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТАНД ОРОЛЦОЖ БАЙНА

Цагдаагийн ерөнхий газраас Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллагатай хамтран АНУ-ын Төрийн департаментийн дэргэдэх Мансууруулах бодис, хууль хэрэгжилтийн асуудал эрхэлсэн олон улсын товчооны дэмжлэгтэй “Монгол Улсад Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажиллагааг бэхжүүлэх” төслийг 2017-2018 онд хэрэгжүүлж байна.

Төслийн хүрээнд нийслэл болон 21 аймгийн хууль сахиулах, шүүх эрх мэдлийн 7 байгууллагын алба хаагчдыг цувралаар сургана.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэхэд салбар хоорондын зохицуулалт, ажлын уялдаа холбоог хангах, алба хаагчдыг чадавхижуулах сургалтад Төв болон Өвөрхангай аймгийн шүүх, прокурор, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, Хуульчдын холбоо болон Хууль зүйн туслалцааны төвийн аймаг дахь өмгөөлөгч, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газар, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн нийт 66 алба хаагчийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулж, сургалтанд оролцсон алба хаагч нарт төслийн удирдагч Д.Оюунчимэг, ХЗДХЯ-ны ГХУСАЗЗ-ийн Ажлын албаны мэргэжилтэн Ч.Амарбаясгалан, Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга цагдаагийн дэд хурандаа Г.Арсланхуяг нар сертификат гардуулав.

Төслийн хүрээнд хууль сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн байгууллагын төлөөлөл 22 сургагч-багшийн боловсруулсан сургалтын “Гарын авлага” хэвлэгдсэн ба сургалтыг дээрх гарын авлага, хөтөлбөрийн дагуу явуулж, зочин багшаар МУИС-ийн Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Б.Туяа, Хүний хөгжлийн академийн Лектор багш Н.Амарбаясгалан, “Монгол Өрх” ТББ-ын тэргүүн, сэтгэл зүйч С.Баасанбат, “Лантуун дохио” ТББ-ын үүсгэн байгуулагч Ч.Ганжавхлан нар хамтран ажиллаж байна.

Сургалтад нийслэл болон 10 аймгийн шүүх, прокурор, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, Хуульчдын холбоо болон Хууль зүйн туслалцааны төвийн аймаг дахь өмгөөлөгч, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газар, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн алба хаагчдыг хамруулсан байна.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна