/ / ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ ХУДАЛДАН БОРЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДЭД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА - ХОР УРШИГ

ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ ХУДАЛДАН БОРЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДЭД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА - ХОР УРШИГ

ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ ХУДАЛДАН БОРЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДЭД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА - ХОР УРШИГ

Сар шинийн баярыг угтаж Баянзүрх дүүргийн 14-р хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг “Наран-туул“ олон улсын худалдааны төвийн түрээслэгч, худалдаа эрхлэгчид, иргэдийг хамруулан хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Хууль сурталчлах өдөрлөг”-ийн арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Арга хэмжээний хүрээнд ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн ахмад Э.Баярбаясгалан цагдаагийн ахлах дэслэгч Ц.Бат-эрдэнэ нар “Эрүүгийн хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль” болон хулгайн гэмт хэргийн улмаас алдагдсан эд зүйлсийг худалдан борлуулсан ашиг хонжоо олж байгаа этгээдүүдэд хүлээлгэх хариуцлага, хор уршгийн талаар хууль эрх зүйн мэдээлэл өгч, халаасны хулгай, орон байрны хулгай, автомашины эд анги алдагдахаас сэргийлсэн 7 төрлийн 562 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллалаа.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна