/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХЭЛТСЭЭС ИРГЭДЭД ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 24 ЦАГААР ЗӨВЛӨГӨӨ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ БАЙНА

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХЭЛТСЭЭС ИРГЭДЭД ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 24 ЦАГААР ЗӨВЛӨГӨӨ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ БАЙНА

    Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс иргэдэд гэрч, хохирогчийг хамгаалах чиглэлээр 94319118, 88319119 дугаарын утсаар 24 цагаар зөвлөгөө, мэдээллийг өгч байна.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна