/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / “НИЙСЛЭЛ ХОТЫН КАМЕРЫН ХЯНАЛТ” НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

“НИЙСЛЭЛ ХОТЫН КАМЕРЫН ХЯНАЛТ” НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

“НИЙСЛЭЛ ХОТЫН КАМЕРЫН ХЯНАЛТ” НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

Хулгайлах гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд камержуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, аж ахуй нэгжийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, техник технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх зорилгоор Нийслэл хотод камер, дохиоллын систем суурилуулдаг иргэн, байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөл 56 хүнийг оролцуулсан “Нийслэл хотын камерын хяналт” нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлэгт оролцсон иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөллөөс “Камержуулалтын үйл ажиллагаа чанар, стандарт”, “Орчин үеийн телекамерийн техник технологи, тоног төхөөрөмж, ашиглалтын өнөөгийн байдал”, “Камерын ач холбогдол, үр дүн”, “Камерын хяналтын тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйл” сэдвээр асуудал дэвшүүлж, тэдний гаргасан санал санаачлагыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд нэвтрүүлэхээр болсон байна.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна