/ Мэдээ мэдээлэл / Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа / ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХЭЛТЭС 2017 ОНЫ АЖЛАА ДҮГНЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН ХУРЛАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХЭЛТЭС 2017 ОНЫ АЖЛАА ДҮГНЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН ХУРЛАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

     Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтэс нь 2017 онд 36 иргэний аюулгүй байдал хамгаалалтын арга хэмжээг эрсдэлгүй зохион байгуулж хэрэгжүүллээ.

Тус хэлтэс нь 2017 онд хуучнаар алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн засвар хийсэн байранд нүүн байрлаж, хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 78 сая гаруй төгрөгийн тусгай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, туулах чадвар бүхий 1 автомашинаар хангагдан ажиллаж байна. Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтэс нь 2017 оны ажлын ололт амжилт, алдаа дутагдал цаашид хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээ зорилтоо тодорхойлон хэлтсийн 2017 оны тайлангийн хурал, сахилгын зөвлөгөөнөө  зохион байгууллаа.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна