/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / НИТХ-ЫН ДАРГА, ТӨЛӨӨЛӨГЧИД НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

НИТХ-ЫН ДАРГА, ТӨЛӨӨЛӨГЧИД НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

НИТХ-ЫН ДАРГА, ТӨЛӨӨЛӨГЧИД НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Нийслэлийн цагдаагийн газраас иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх ажлыг олон улсын цагдаагийн байгууллагын жишигт хүргэх, орчин үеийн техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх, эргүүлийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох зорилгоор “Гэмт хэргийн хяналтын систем”, “Эргүүл”, “Телекамер” дэд хөтөлбөрүүдийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Өнөөдөр /2017.10.11/ Нийслэлийн цагдаагийн газраас энэ чиглэлээр иргэдийн хийж хэрэгжүүлж буй ажлууд болон цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглаж буй техник, тоног төхөөрөмж, машинт, морьт, нохойт болон урамшилт эргүүл, “Удирдлагын төв”-ийн үйл ажиллагааг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга, тэргүүлэгч, төлөөлөгч нарт танилцууллаа.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
 • 2017 оны 5 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 31733
  Гэмт хэрэг: 2267
  Захиргааны зөрчил: 134064
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7780
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
Эрэн сурвалжилж байна