/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ, ОСЛЫН ҮЕД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ, ӨӨРИЙН БОЛОН БУСДЫН АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ЧАДВАР ДАДАЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ, ОСЛЫН ҮЕД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ, ӨӨРИЙН БОЛОН БУСДЫН АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ЧАДВАР ДАДАЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 Байгалийн гамшиг, ослын үед үүрэг гүйцэтгэх, өөрийн болон бусдын амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах чадвар дадал эзэмшүүлэх зорилгоор 2017 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран тус хэлтсийн мэргэжилтэн дэслэгч Х.Сумьяа Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Статистик мэдээ
  • 2017 он 8 дугаар сар
    Гомдол мэдээлэл: 14177
    Гэмт хэрэг 3357
    Захиргааны зөрчил 51970
    Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
  • 2017 оны 10 дугаар сар
    Гомдол мэдээлэл:
    Гэмт хэрэг:
    Зөрчил:
    Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
  • 2017 оны 9 дүгээр сар
    Гомдол мэдээлэл: 12627
    Гэмт хэрэг: 3571
    Зөрчил: 88203
    Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
  • 2017 оны 7 дугаар сар
    Гомдол мэдээлэл: 13305
    Гэмт хэрэг: 2856
    Захиргааны зөрчил: 52731
    Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
  • 2017 оны 6 дугаар сар
    Гомдол мэдээлэл: 23944
    Гэмт хэрэг: 1919
    Захиргааны зөрчил: 121688
    Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна