/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН БАЙДЛААР

ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН БАЙДЛААР

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.8-д заасан гэрч, хохирогчийг хамгаалах чиг үүрэг, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар Цагдаагийн албанаас 28 гэрч, хохирогч /иргэний/ аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулах,  үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг иргэдэд түгээх ажлыг “Монголын Үндэсний радио, телевиз”, “UBS”, “TV5”, “Монгол HD”, “EAGLE” “MN25”, “Боловсрол” телевиз, “Үндэсний шуудан” сонин зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран зохион  байгуулж байна. 

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
 • 2017 оны 5 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 31733
  Гэмт хэрэг: 2267
  Захиргааны зөрчил: 134064
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7780
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
Эрэн сурвалжилж байна