/ / “ӨСВӨРИЙН СЭРГИЙЛЭГЧ НАРЫН АНХДУГААР УУЛЗАЛТ” АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“ӨСВӨРИЙН СЭРГИЙЛЭГЧ НАРЫН АНХДУГААР УУЛЗАЛТ” АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“ӨСВӨРИЙН СЭРГИЙЛЭГЧ НАРЫН АНХДУГААР УУЛЗАЛТ” АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтсээс санаачлан Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт “Өсвөрийн сэргийлэгч” бүлгийг ерөнхий боловсролын сургууль бүрт байгуулах ажлын санал хүргүүлж шийдвэрлүүлэн Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/449 тоот захирамж гаргуулан Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 17 ерөнхий боловсролын сургуульд “Өсвөрийн сэргийлэгч” бүлэг байгуулан бүлгийн гишүүн, дарга, багшийг сонгосон.

Өнөөдөр буюу 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 15:00 цагт “Өсвөрийн сэргийлэгч нарын анхдугаар уулзалт” арга хэмжээг хэлтсийн хурлын танхимд зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд Нийслэлийн цагдаагийн газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Боловсролын хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс хамтран ажиллаж, ерөнхий боловсролын 17 сургуулийн Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгийн 255 сурагч оролцон тангараг өргөж, батламж, таних тэмдэгээ гардан авлаа.

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн инженер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Наранбаатар хүрэлцэн ирж, 102 төвд хүүхдүүдээс ирж байгаа дуудлагын талаар болон онцгой тохиолдолд ямар дугаарын утсанд хандах, хуурамч мэдээллийн хор уршгийн тухай мэдээлэл өгч ажиллалаа.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна