/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХЭД ОРЧИН ҮЕИЙН ДЭВШИЛТЭД ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХЭД ОРЧИН ҮЕИЙН ДЭВШИЛТЭД ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

 

Тус цагдаагийн газар Улаанбаатар хотод анх удаа Гэмт хэргийн хяналтын нэгдсэн систем бий болгох зорилгоор “Удирдлагын төв”-ийг шинээр байгуулсан.

Улаанбаатар хотод төдийгүй Монгол Улсад анх удаа байгуулагдсан Гэмт хэргийн хяналтын нэгдсэн систем бүхий “Удирдлагын төв”-д гэмт хэрэг, зөрчил бүртгэгдсэн эмзэг цэгүүдийг тодорхойлон долоо хоног, сар, жилээр үр дүнг гаргаж өмнөх долоо хоног, сар, жилүүдтэй харьцуулалт хийж гэмт хэргийн гаралтыг богино хугацаанд бодитойгоор тодорхойлон гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр оновчтой стратеги, бодлогыг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна.

Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Ж.Эрдэнэболд төвийн үйл ажиллагаа, цаашид хийгдэх хөгжүүлэлтийн талаар дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн дарга нарт мэдээлэл өглөө.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна