/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ ГАЗРЫН ТӨРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АЛБА ХААГЧИД "ЭРҮҮЛ АГААР ЭМ" СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ ГАЗРЫН ТӨРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АЛБА ХААГЧИД "ЭРҮҮЛ АГААР ЭМ" СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ ГАЗРЫН ТӨРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АЛБА ХААГЧИД "ЭРҮҮЛ АГААР ЭМ" СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
 
 
НХЖХГ-ын Хамгаалалтын газрын Төрийн хамгаалалтын хэлтсийн 2017 онд хийгдэж үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хэлтсийн алба хаагчид, ар гэрийнхний дунд "Эрүүл агаар эм" сэдэвт өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.
 
 
Уг өдөрлөгт оролцогчид Гачуурт тосгоны "Хар усан тохой" эрэг орчмын хог хаягдалыг цэвэрлэж олон нийтийн хамтын ажиллагаанд оролцож, тэмцээн уралдаан зохион байгуулсан.
 
 
Тус арга хэмжээний зорилго нь Хэлтсийн 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын биелэлтийг хангах, алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв өнгөрүүлэх, тэдний эвсэг, найрсаг хамт олон болгох, хамтран ажиллах бие биенээ хүндлэх, багаар ажиллах дадал, чадвар эзэмшүүлэх, цагдаа ар гэрийн холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулахад чиглэлээр зохион байгуулагдлаа..

 

 
Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна